Patiëntenportaal

De patiënt centraal. Patiënten willen de regie over hun eigen gezondheidsdossier. Ze zijn beter geinformeerd dan ooit en willen ook met zorgverleners en verzekeraars snel en effectief kunnen communiceren.  Dit gaat natuurlijk verder dan alleen het online maken van een afspraak. Naast het inzien van (een gedeelte) van hun dossier willen ze gevalideerde informatie en online contact met een specialist. Ook willen ze een integraal beeld van hun dossier en niet vanuit de invalshoek van maar één specialisme.  Verder lenen bepaalde processen zoals het bestellen van herhaalrecepten en bepaalde soorten medicijnen zich natuurlijk uitermate om electronisch afgehandeld te worden.

Het Landelijk Electronisch Patienten Dossier (EPD) houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Het gaat dan met name over de wenselijkheid van het kunnen uitwisselen van medische gegevens en de beveiliging van de privacy van de patient. Echter om de noozakelijke efficiency, lagere kosten en hogere patiënttevredenheid te realiseren die nodig is om een steeds grotere groep van de juiste medische zorg te zoorzien is meer digitale dienstverlening in de gezondheidszorg een absolute must. Daarom kiezen ook steeds meer zorginstellingen voor een digitaal portaal waar patiënten en cliënten, zorgverleners en andere professionals 24 uur per dag direct de juiste informatie kunnen vinden en delen. Een EPD is een centraal onderdeel van dit portaal.

Het idee achter een portaal is eenvoudig en niet nieuw. In plaats van informatie op verschillende plekken aan de diverse gebruikers aan te bieden (internet, intranet, extranet, fysieke opslag) wordt alle informatie via configureerbare en inpasbare bouwstenen  aangeboden. Hiermee kan een patient bijvoorbeeld zijn eigen medisch portaal samenstellen met de verschillende bouwstenen van zijn zorgverleners. Ook de  zorgverleners kunnen via een eigen portaal hun informatie en diensten aanbieden. De rol en functie van de gebruiker bepalen vervolgens tot welke informatie hij of zij na het inloggen toegang heeft. In de zorg is het gebruik van portalen wel relatief nieuw. Toch is een portaalsysteem voor een zorginstelling vanwege de vele relaties op verschillende niveaus, de gevoeligheid van informatie en het grote aantal informatieleveranciers juist een geëigend informatie- en communicatiesysteem. Het kan op elk niveau van gebruik voordelen opleveren en tegemoetkomen aan de vaak complexe informatie- en toepassingsbehoefte van de verschillende gebruikers.