Interactieve Web 2.0 site

Een levendige website is nog altijd de basis voor uw online communicatie strategie met uw klanten, ondanks dat de traditionele website in de benadering van de online community steeds minder belangrijk wordt. Gebruikers willen echter niet alleen maar informatie consumeren, maar ook eenvoudig en snel diensten kunnen afnemen. Denk hierbij aan:

  • het snel in contact kunnen treden met uw organisatie
  • wijzigingen in hun situatie doorgeven
  • antwoord op een probleem met uw product of dienst.
  • ze kunnen en willen participeren in discussies, feedback geven
  • wiki's bijhouden over uw producten en diensten.

Dit is waardevolle informatie die de kwaliteit van uw product en dienstverlening verder kan verbeteren. Daarom wilt u deze gebruikers/klanten input graag verzamelen en zelf dit faciliteren danwel ondersteunen.

Echter niet alle nieuwe Web 2.0 trends en mogelijkheden zijn voor uw business relevant. Elk marksegment heeft andere uitdagingen. McNolia heeft ervaring in een groot aantal online projecten in verschillende markten en wij adviseren u graag. Aan de hand van onze ervaring en uw doelstellingen maken we samen een e-Business strategie waarin de verschillende stappen plus de doelstellingen worden opgedeeld in deelprojecten.

Hiervoor heeft u een platform nodig dat het mogelijk maakt om modulair deze strategie in te kleden zonder desinvesteringen later in het traject. Verder wilt u dat het platform is voorbereid op de toekomst en de functionele bouwstenen met een paar eenvoudige handelingen ook zijn toe te passen in andere sites en de opkomende online distributie kanalen zoals de sociale netwerken.