HR-portaal

Uw medewerkers zijn één van de key assets van uw bedrijf. Daarom is het niet alleen belangrijk dat zij goed inzicht hebben in de voor hen relevante HR zaken, maar ook dat zij direct alle voorkomende HR zaken online kunnen afhandelen. De meeste HR applicaties zijn daarvoor of niet geschikt of er ontbreken een paar belangrijke onderdelen. Daarom kan het al snel lonend zijn om een front-end applicatie te ontwikkelen waarmee medewerkers en managers gebaseerd op hun rol alle relevante HR zaken kunnen inkijken en afhandelen.

Naast de typische HR processen zoals het aanvragen van verlof en het indienen van declaraties kan een HR Portaal ook een prima platform zijn voor onderlinge samenwerking door middel van blogs, forums, message boards en chat. Hiermee verbetert niet alleen de HR dienstverlening , maar draagt ook merkbaar bij aan de algehele  tevredenheid onder uw werknemers over u als werkgever. De bouwstenen van een dergelijk HR portaal lenen zich ook goed om op andere plekken in het intranet geintegreerd te worden.

Als voorbeeld hiernaast een aantal functionaliteiten waar u aan kunt denken voor een HR portaal voor uw medewerkers. Afhankelijk van de rol in de organisatie krijgen zij andere functionaliteit wanneer zij ingelogd zijn.