Digitaal loket

Een betere dienstverlening waarin de burger (en bedrijven) centraal staan is het doel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Doel is dat mensen steeds meer zaken via een digitaal loket kunnen afhandelen, dat aanvraag- of handhavingsprocedures efficiënt zijn ingericht en overheidsformulieren gemakkelijk zijn in te vullen. Met als resultaat een betere dienstverlening tegen lagere kosten.

Burgers en bedrijven willen echter meer dan alleen een electronisch formulier voor een aanvraag kunnen downloaden. Ze willen participeren, zelf dingen regelen op die plekken op het web waar ze zich op dat moment bevinden. Geen informatie push vanuit één digitaal loket, maar een informatie pull van de burger op die plek waar de burger dat wil:

  • digitaal loket van uw organisatie
  • digitaal loket van de landelijke overheid
  • een subsite van uw gemeente
  • een (lokale) community
  • een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, Linkedin)
  • op zijn eigen desktop (gadget/widget).

Om voor nu en in de toekomst te kunnen voorzien in deze behoeftes van het publiek is het belangrijk om een goede online bouwstenen strategie te definieren en ontwikkelen. Hierbij verzorgt de centrale overheid een aantal belangrijke bouwstenen (basisvoorzieningen zoasl DigiD). Deze bouwstenen vormen een goede basis voor het implementeren van een publieksgerichte digitale dienstverlenings strategie. Belangrijk hierbij is de integratie van de backoffice systemen op deze centrale overheidsdiensten door het toevoegen en ontwikkelen van eigen bouwstenen.

Hierbij is de interface naar het publiek (burgers, bedrijven en personeel) van groot belang omdat die in grote mate bepaalt hoe de dienstverlening ervaren, gewaardeerd en dus gebruikt wordt. Juist hierin zien wij als McNolia dat er nog een grote stap gemaakt kan worden. Te veel is dit onderdeel van alle initiatieven een ondergeschoven kindje en wordt hier nog maar beperkt gewerkt met bouwstenen.

Bij McNolia hebben we ruime ervaring in het ontwikkelen van deze bouwstenen voor een flexibele interface naar burgers, bedrijven en eigen personeel. Hiernaast vindt u een paar voorbeelden van bouwstenen voor een gepersonaliseerd Digitaal Loket. Deze functionaliteiten kunnen beschikbaar gemaakt worden gebaseerd op iemand zijn profiel (postcode, voorkeuren, interesses, etc.).  Verder kunnen deze bouwstenen van het gepersonaliseerde loket natuurlijk ook los gebruikt worden buiten dit loket zoals in een landelijk loket, een sociaal netwerk of op een community speciaal over een onderwerp (Vereniging Eigen Huis over de WOZ waarde bijvoorbeeld).

Het (content) beheer kan door de communicatie afdeling worden gedaan zonder tussenkomst van IT.